Patentų Fronte Šis Tas Naujo

Europos Patentas ateina! Prieš dvi savaites buvo pašalintos pagrindinės kliūtys dėl vieningo Europos patento atsiradimo. Bus galima laukti paprastesnių procedūrų, mažesnių kaštų ir patogesnio palaikymo. Ar ne per daug gražu, kad būtų tiesa? Morališkai byrančioje ir ekonomiškai silpstančioje Europoje bendrą dvasią ir ryžtą palaikyti stengiamasi tokiomis iniciatyvomis, kurios dar labiau integruotų ir sujungtų valstybes, kad žmonių sąmonėje Europa atrodytų kiek įmanoma vientisesnė. Gal neatsitik...
Daugiau

Ar Galiu Naudoti Savo Išradimą?

Išradimų pasaulyje, išradėjams dažnai kyla klausimas: Mano sprendimas yra naujas, tačiau radau ankstesnių patentų, kurie bendrai aprašo tą technikos sritį, kur yra ir manasis išradimas. Ar galiu išvengti ankstesnių patentų ir gaminti produktus pagal savo technologiją? Ir ar galiu patentuoti? Trumpas atsakymas yra toks, kad išradimo patentas nesuteikia teisės gaminti produkto, kadangi tas produktas gali pažeisti (kirstis) kitiems asmenims priklausančias patentines teises. (more…)
Daugiau

Išradimas

Sąvoka "išradimas", kaip ji yra naudojama liaudyje, apima daugelį prasmių, į kurias įeina ne tik techniniai ar technologiniai patobulinimai, bet ir atradimai, abstrakčios idėjos, verslo planai ir t.t. Taigi, egzistuoja skirtumas tarp to, kaip išradimą suvokia su intelektine nuosavybe nesusidūrę žmonės ir šios srities profesionalai. (more…)
Daugiau

Patento Prioritetas

Išradimo patentavimo prioriteto data yra skaičiuojama nuo patentinės paraiškos padavimo patentų biurui dienos. Ši data svarbi tuo, kad nuo jos pradedami skaičiuoti visi su patentu susiję terminai – patento išdavimo terminas, metinių mokesčių mokėjimo terminai, patento galiojimo pabaigos terminas ir t.t. Taip pat ši data yra pagrindinis ir absoliutus argumentas sprendžiant ginčus dėl panašių patentų ir jų savininkų interesų susikirtimo [1]. Norint gauti prioriteto datą labai pravartu kuo skubi...
Daugiau

Kas yra išradimas?

Kad nauja idėja būtų vadinama išradimu, ji turi atitikti tris kriterijus: pramoninio pritaikomumo kriterijų, naujumo ir išradimo lygio kriterijus. Išradimo objektu gali būti įrenginys, medžiaga, būdas arba kažkokio įrenginio, būdo arba medžiagos naujas panaudojimas [1]. Pramoninis pritaikomumas reiškia, kad išradimas gali būti pagaminamas ar panaudojamas pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugos ar kitose srityse (Lietuvos Respublikos patentų įstatymas, 5 straipsnis). Naujas išradimas yra tik ...
Daugiau

Intelektinė nuosavybė Lietuvoje

Šių dienų ekonomikoje būtina suvokti intelektinės nuosavybės (angl. intellectual property) svarbą, kadangi tokia nuosavybė pati savaime yra verslo sritis ir daugelio verslo vienetų sudedamoji dalis. Prekių ženklai, autorinės teisės, dizainas, patentai, „know how“ - būtini verslo vystymo elementai ir specifinė nuosavybės forma, kurios svarbą tik šiais laikais imama suprasti. Kas būtų „Coca Cola“ be savo firminio apsaugoto ženklo, ką mums reikštų „Ford“ arba „Microsoft“, jei šie ženklai nebūtų sau...
Daugiau

Intelektinė Nuosavybė

Intelektinės nuosavybės terminas apibūdina pramoninės nuosavybės objektus, susijusius su žmogaus protinės veiklos rezultatais. Šie rezultatai dažniausiai yra priskiriami techninės kūrybos, dizaino kūrimo bei prekių ženklų kūrimo sritims; kai kuriais atvejais galima saugoti programinės įrangos funkcijas, jei tik jos yra susijusios su išorinių sistemų veikla arba yra aprašomos per įvesties ir išvesties įrenginius. Dar viena, tačiau ypač retai naudojama apsaugos priemonė - elektronikos topografinių...
Daugiau